معنی و ترجمه کلمه فضا پیما به انگلیسی فضا پیما یعنی چه

فضا پیما

spacecraft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها