معنی و ترجمه کلمه discrete circuit به فارسی discrete circuit یعنی چه

discrete circuit


مدار گسسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها