معنی و ترجمه کلمه jump start به فارسی jump start یعنی چه

jump start


شروع از محل اغاز با پرش به هوا و بجلو( اسکى روى اب)
ورزش : شروع از محل اغاز با پرش به هوا و بجلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها