معنی و ترجمه کلمه آب و هوا شناسى به انگلیسی آب و هوا شناسى یعنی چه

آب و هوا شناسى

climatology


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها