معنی و ترجمه کلمه flat nose plier به فارسی flat nose plier یعنی چه

flat nose plier


اچار فرانسه
علوم مهندسى : انبردست قابل تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها