معنی و ترجمه کلمه job control program به فارسی job control program یعنی چه

job control program


کامپيوتر : برنامه کنترل برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها