معنی و ترجمه کلمه job to job transition به فارسی job to job transition یعنی چه

job to job transition


کامپيوتر : فرايند جستجوى يک برنامه و فايل هاى مربوط به ان و اماده کردن کامپيوتر جهت اجراى يک کار خاص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها