معنی و ترجمه کلمه repair time به فارسی repair time یعنی چه

repair time


مدت تعمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها