معنی و ترجمه کلمه داده پرداز به انگلیسی داده پرداز یعنی چه

داده پرداز

data processor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها