معنی و ترجمه کلمه داده پردازى تجارى به انگلیسی داده پردازى تجارى یعنی چه

داده پردازى تجارى

business data processing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها