معنی و ترجمه کلمه داراى حرکت مارپیچى بودن به انگلیسی داراى حرکت مارپیچى بودن یعنی چه

داراى حرکت مارپیچى بودن

snake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها