معنی و ترجمه کلمه دربان به انگلیسی دربان یعنی چه

دربان

concierge
door keeper
doorkeeper
janitor
porter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها