معنی و ترجمه کلمه دربان به انگلیسی دربان یعنی چه

دربان

concierge
door keeper
doorkeeper
janitor
porter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها