معنی و ترجمه کلمه درمدتى که به انگلیسی درمدتى که یعنی چه

درمدتى که

whilst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها