معنی و ترجمه کلمه داراى خواص فیزیکى مشابه به انگلیسی داراى خواص فیزیکى مشابه یعنی چه

داراى خواص فیزیکى مشابه

isotropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها