معنی و ترجمه کلمه در معرض خطر گذاشتن به انگلیسی در معرض خطر گذاشتن یعنی چه

در معرض خطر گذاشتن

endanger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها