معنی و ترجمه کلمه دار المساکین به انگلیسی دار المساکین یعنی چه

دار المساکین

soup kitchen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها