معنی و ترجمه کلمه درخشان به انگلیسی درخشان یعنی چه

درخشان

ablaze
beaming
beamy
bertha
bright
eyebright
fulgent
glittery
illustrious
lightsome
lucid
luciferous
luminescent
luminiferous
luminous
phosphorescent
refulgent
shiner
shining
shiny
starry
stellar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها