معنی و ترجمه کلمه تاخیر پیگردى به انگلیسی تاخیر پیگردى یعنی چه

تاخیر پیگردى

seek delay

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها