معنی و ترجمه کلمه تاخیر پیگردى به انگلیسی تاخیر پیگردى یعنی چه

تاخیر پیگردى

seek delay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها