معنی و ترجمه کلمه تاولچه به انگلیسی تاولچه یعنی چه

تاولچه

phlyctenule
vesicle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها