معنی و ترجمه کلمه tissue به فارسی tissue یعنی چه

tissue


بافت ،نسج ،رشته ،پارچه ء بافته
روانشناسى : بافت
زيست شناسى : بافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها