معنی و ترجمه کلمه delayed reinforcement به فارسی delayed reinforcement یعنی چه

delayed reinforcement


روانشناسى : تقويت درنگيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها