معنی و ترجمه کلمه he wished success to all به فارسی he wished success to all یعنی چه

he wished success to all


کاميابى همه را( ازخدا )خواستارشدم ،بهمه گفت موفقيت شماراخواستارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها