معنی و ترجمه کلمه to make provision به فارسی to make provision یعنی چه

to make provision


تهيه ديدن ،پيش بينى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها