معنی و ترجمه کلمه try by martial law به فارسی try by martial law یعنی چه

try by martial law


قانون ـ فقه : به وسيله دادگاه نظامى محاکمه شدن طبق قوانين زمان جنگ محاکمه شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها