معنی و ترجمه کلمه با اسلحه سرقت کردن به انگلیسی با اسلحه سرقت کردن یعنی چه

با اسلحه سرقت کردن

hold up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها