معنی و ترجمه کلمه pestiferously به فارسی pestiferously یعنی چه

pestiferously


چنانکه براى اخلاق ديگران زيان اور باشد،بطور مسرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها