معنی و ترجمه کلمه self-denial به فارسی self-denial یعنی چه

self-denial


انکار نفس
روانشناسى : انکار خويشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها