طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خود گفتگو کردن به انگلیسی با خود گفتگو کردن یعنی چه

با خود گفتگو کردن

soliloquize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها