معنی و ترجمه کلمه صخره اى در ساحل ایتالیا رو به روى گرداب معروف به شاریبدیس در سیسیل به انگلیسی صخره اى در ساحل ایتالیا رو به روى گرداب معروف به شاریبدیس در سیسیل یعنی چه

صخره اى در ساحل ایتالیا رو به روى گرداب معروف به شاریبدیس در سیسیل

scylla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها