طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صد و پنجاهمین سالگرد به انگلیسی صد و پنجاهمین سالگرد یعنی چه

صد و پنجاهمین سالگرد

sesquicentennial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها