طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار از روى مقاطعه به انگلیسی کار از روى مقاطعه یعنی چه

کار از روى مقاطعه

piecework
timework

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها