معنی و ترجمه کلمه demur به فارسی demur یعنی چه

demur


ايراد بدون ورود در ماهيت بدوى ،در CL حالتى است که مدعى عليه ،کمرويى کردن ،ناز،(حق ).تقاضاى درنگ يا مکث کردن ،(م.م ).درنگ کردن ،مهلت خواستن ،استثنا قائل شدن ،تاخير،ترديد راى
قانون ـ فقه : ايراد مى کند که مدعى يا ادعاى وى شرايط قانونى لازم را فاقد است . در اين حالت موضوع به دادگاه احاله مى شود که تصميم بگيرد که اصولا "خوانده ملزم به پاسخگويى دعوى هست يا نه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها