طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quotation-marks به فارسی quotation-marks یعنی چه

quotation-marks


نشان نقل قول که بدين شکل است ودردوسوى سخن گوينده اى ميگذارند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها