طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to graps at anything به فارسی to graps at anything یعنی چه

to graps at anything


براى گرفتن چيزى کوشش نمودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها