معنی و ترجمه کلمه آبستن کننده به انگلیسی آبستن کننده یعنی چه

آبستن کننده

fertilizer
impregnant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها