معنی و ترجمه کلمه وابسته به کشاورزى به انگلیسی وابسته به کشاورزى یعنی چه

وابسته به کشاورزى

georgic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها