معنی و ترجمه کلمه وابسته به آمارگیرى نفوس به انگلیسی وابسته به آمارگیرى نفوس یعنی چه

وابسته به آمارگیرى نفوس

demographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها