معنی و ترجمه کلمه وابسته به ویروس به انگلیسی وابسته به ویروس یعنی چه

وابسته به ویروس

viral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها