معنی و ترجمه کلمه آتش سریع و پر زور به انگلیسی آتش سریع و پر زور یعنی چه

آتش سریع و پر زور

wildfire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها