معنی و ترجمه کلمه به رنگ قهوه اى و سبزه درآوردن به انگلیسی به رنگ قهوه اى و سبزه درآوردن یعنی چه

به رنگ قهوه اى و سبزه درآوردن

tan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها