معنی و ترجمه کلمه آدم خونریز به انگلیسی آدم خونریز یعنی چه

آدم خونریز

butcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها