معنی و ترجمه کلمه proceeding به فارسی proceeding یعنی چه

proceeding


جريان عمل ،اقدام ،پيشرفت ،طرز،روند
قانون ـ فقه : خلاصه مذاکرات
بازرگانى : اقدامات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها