معنی و ترجمه کلمه paymaster به فارسی paymaster یعنی چه

paymaster


مامور پرداخت ،سررشته دار
قانون ـ فقه : مامور پرداخت
علوم نظامى : سررشته دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها