معنی و ترجمه کلمه physiologism به فارسی physiologism یعنی چه

physiologism


روانشناسى : فيزيولوژى نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها