معنی و ترجمه کلمه گویچه خون به انگلیسی گویچه خون یعنی چه

گویچه خون

globule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها