معنی و ترجمه کلمه فرونشست به انگلیسی فرونشست یعنی چه

فرونشست

alleviation
subsidence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها