معنی و ترجمه کلمه فرونشستن تب به انگلیسی فرونشستن تب یعنی چه

فرونشستن تب

defervescence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها