معنی و ترجمه کلمه فرونشستن تب به انگلیسی فرونشستن تب یعنی چه

فرونشستن تب

defervescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها