معنی و ترجمه کلمه presumptuous به فارسی presumptuous یعنی چه

presumptuous


گستاخ ،جسور،مغرور،خود بين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها