معنی و ترجمه کلمه فرونشستگى احساسات یا فعالیت به انگلیسی فرونشستگى احساسات یا فعالیت یعنی چه

فرونشستگى احساسات یا فعالیت

parabiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها