معنی و ترجمه کلمه آدم خپله و سنگین به انگلیسی آدم خپله و سنگین یعنی چه

آدم خپله و سنگین

lob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها